برگزاری جلسه هم‌اندیشی هیئات مذهبی پردیسان

برگزاری جلسه هم‌اندیشی هیئات مذهبی پردیسان با حضور و سخنرانی امام جمعه پردیسان️ در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده