هم اندیشی آشپزخانه داران و برخی ایستگاه صلواتی های استان قم

 

هم اندیشی آشپزخانه داران و برخی ایستگاه صلواتی های استان قم

سه شنبه ۱۶ خردادماه

با حضور خطیب توانا استاد میرزا محمدی

با موضوع اطعام روز غدیر خم

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته