ثبت نام هیئات مذهبی استان قم جهت خدمت در چایخانه حضرت معصومه(س)

قابل توجه مسئولین محترم هیئات مذهبی

باتوجه به استقبال هیئات مذهبی ازخدمت درچایخانه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاوباهماهنگی مسئولین محترم آستان مقدس،دومین چایخانه حضرتی درصحن پیامبر اعظم(فاطمی)درشرف افتتاح است،لذاهیئاتی که مایل به خدمت دراین چایخانه وعلاقه مند کسب افتخار پذیرایی اززائرین وهمجوران کریمه هستنددراسرع وقت باشورای هیئات مذهبی ارتباط بگیرند.

شرایط احراز خدمت:

1-داشتن خادم به تعداد20نفر ونیزتوانایی مالی واستفاده ازخیرین هیئات ازالزامات برنامه است.

2-این فراخوان بعنوان پیش ثبت نام محسوب میشود وپس ازبررسی های لازم حضورهیئات تایید میگردد.

۴
از ۵
۷ مشارکت کننده