ارائة سامانة ملی بیرق و ثبت و صدور مجوزهای عزاداری برای هیئات مذهبی

ارائة سامانة ملی بیرق و ثبت و صدور مجوزهای عزاداری برای هیئات مذهبی

براساس آنچه از سازمان تبلیغات مرکز تدارک دیده شده بود، جهت ثبت و صدور مجوزهای لازم برای مراسمات عزاداری و ارائة دستورالعمل­ها، شیوه­های سوگواری با وجود کرونا و راهکارهای مناسب، مسئولین هیئات بصورت اینترنتی و حضوری، اقدامات لازم را انجام داده و الزامات ضروری را ملاحظه فرمودند. در پایان پروسة مذکور، مجوزهای لازم برای برگزاری مراسم عزاداری به مسئولان هیئات صادر می­شد.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته