جلسة هم­اندیشی با کمیسیون فرهنگی شورای شهر

جلسة هم­اندیشی با کمیسیون فرهنگی شورای شهر

در تاریخ 20/05/99، برخی از اعضای شورا و مسئولین هیئات مذهبی، دربارة چگونگی برپایی مراسمات ماه محرم، با معاونت کمیسیون فرهنگی شورای شهر و دست­اندرکاران فرهنگی شهر مقدس قم جلسه­ای برگزار کرده و در این زمینه راهکارهای مختلف را بررسی کردند.

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته