نتیجه اولیه انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان قم

نتیجه اولیه انتخابات شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان قم

تعداد شرکت‌کنندگان: ۵۶۳ نفر

منتخبین اصلی:
۱. جواد اشعری ۴۸۷ رأی
۲. علیرضا حضرتی ۳۹۲ رأی
۳. حسینعلی بزرگ‌قمی ۳۶۲ رأی
۴. سید محمدجواد آل احمد ۳۱۸ رأی
۵. رضا میرزایی ۲۸۶ رأی
۶. سید مجتبی طباطبایی‌نسب ۲۷۷ رأی
۷. مهدی نیک‌زاد ۱۹۵ رأی
۸. احمد پناهیان ۱۴۸ رأی
۹. محمود هوشنگی ۱۲۰ رأی

منتخبین علی‌البدل:
۱. حسن رونده ۱۱۳ رأی
۲. حسن آمره‌ئی ۹۳ رأی
۳. مهدی هاشمی ۷۱ رأی
۴. ناصر ساجدی‌فر ۶۹ رأی
۵. علی محمد زارع ۶۶ رأی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته