ارسال لوح تقدیر و جوایز همایش ملی مکتب فاطمی حاج قاسم

به گزارش روابط عمومی شورای هیئات مذهبی استان قم برخی  افرادی که جوایز خود را در اختتامیه همایش  نتوانسته اند دریافت نماید از هفته آینده با مراجعه به شورای هیئات مذهبی  و ارائه کارت شناسایی میتوانند جایزه خودشان را دریافت نمایند 

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته