​سایت رسمی شورای هیئات مذهبی استان قم 

دهه محرم هیئت کف العباس قم

عزاداری دهه اول محرم
هییت کف العباس (علیه السلام)
همراه بانمازظهروعصر بمدت ده روز
مصلی بزرگ قم

 

20:23

20:23

20:23

20:23

20:23

20:38

20:38

20:39

20:39

20:39

20:39

20:39

20:39

20:43

20:43

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

01:53

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده