دهه محرم هیئت کف العباس قم

عزاداری دهه اول محرم
هییت کف العباس (علیه السلام)
همراه بانمازظهروعصر بمدت ده روز
مصلی بزرگ قم

 

20:23

20:23

20:23

20:23

20:23

20:38

20:38

20:39

20:39

20:39

20:39

20:39

20:39

20:43

20:43

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

01:53

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده