مأموریتها شورای هیئات مذهبی

مأموریتهای شورای هیئات مذهبی کشوری:
ـ رصد اولویتهای فرهنگی و مشکلات پیش روی هیئات مذهبی در سطح کشور
ـ ظرفیت یابی و استفاده بهینه از ظرفیتهای دستگاههای فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء امور پشتیبانی و حمایتی
ـ برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهیهای مذهبی اعضای هیئات مذهبی
ـ بررسی آسیبها و انحرافات مراسم مذهبی و ارائه راهکار جهت رفع آنها با بهره مندی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید
ـ برنامه ریزی جهت تغذیه فکری فرهنگی شوراهای استانی و شهرستانی
ـ فرهنگسازی جهت اصلاح الگوی مصرف در هیئات مذهبی
ـ برگزاری انتخابات شوراها
ـ صدور مجوز فعالیت هیئات مذهبی
ـ مکاتبات شوراها
ـ حل اختلافات هیئات مذهبی براساس ضوابط شورای حل اختلاف
ـ نظارت و ارزیابی بر عملکرد هیئات مذهبی
ـ ابلاغیه های و بیانیه های مناسبتی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته