شورای هیئات مذهبی در یک نگاه

شورای هیئات مذهبی در یک نگاه

شورای هیئات مذهبی از جمله تشکلهای میانی تخصصی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی محسوب می‌شود.

هیئات مذهبی از جمله عناصر نیروهای مستعد و دارای پتانسیل های بالقوه و بالفعل هستند که در عرصه های مختلف از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا به پیروزی رساندن انقلاب مقدس اسلامی، نقش آفرینی دفاع مقدس و تمام عرصه های فراز و نشیب انقلاب بخصوص حرکت عظیم آن در ۹ دی ۱۳۸۸ تمام اینها حاکی از این مطلب که قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی است. براساس بند ۱۶ ماده ۶ اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است مسئولیت سازماندهی و هدایت این زنجیره بزرگ تبلیغی بر عهده سازمان نهاده شده است. انجام بخشی از این مسئولیت با تشکیل نهادی تخصصی میانی تحت عنوان شورای هیئات مذهبی در سه سطح شهرستان، استان و مرکزی به سامان رسیده. روند شکل گیری این شوراها اینگونه است که یک انتخابات سراسری از میان مسئولین هیئات مذهبی هر شهرستان شورای شهرستانی هیئات مذهبی تشکیل می‌شود و اعضا منتخب از میان خود مسئول شورای شهرستان را انتخاب می‌کنند. مسئولین شورای شهرستانی جمعاً شورای هیئات مذهبی استان خود را تشکیل داده و بعد از آن از هر استان یک نفر به‌عنوان رییس شورای هیئات مذهبی استان به مرکز اعلام و در مرکز شورای هیئات مذهبی کشور با حضور ۳۱ نفر انتخاب می‌شود.

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده

پربازدیدهای این هفته